Center VZTRAJNOST

Celostna podpora za izboljšanje kvalitete življenja

V Centru Vztrajnost si prizadevamo, da je vsak uporabnik, obiskovalec oziroma klient sprejet takšen kot je, v vsej svoji drugačnosti, unikatnosti, posebnosti in je cenjen ter obravnavan tako, da lahko doseže svoj najvišji potencial. Pri delu si pri vseh udeležencih prizadevamo krepiti vero, zaupanje vase, pri tem smo prizadevni, pogumni oziroma se zavzemamo za dobrobit , do udeležencev smo tankočutni, obzirni oziroma spoštujemo drugačnost vsakega posameznika in njihov raznolik razvoj ter ga ne prehitevamo niti ne upočasnjujemo. Spodbujamo avtentičnost in iskrenost, ne iščemo napak, ne kritiziramo in ne grajamo. Smo jasni in si prizadevamo, da je pot vsakega posameznika, po kateri za krajši ali daljši čas stopamo skupaj, z našo podporo jasna ter nežna in hkrati odločna. Pri svojem delu smo odgovorni in k odgovornosti spodbujamo tudi naše udeležence, kajti pri prevzemanju odgovornosti za svoje življenje se odpre tudi svobodni prostor, v katerem okrepite svojo samozavest in kjer se transparentno odprejo možnosti, rešitve in nove poti, po katerih lahko opolnomočeni stopite naprej po stezi svojega življenja.

Center vztrajnost
Celostna podpora za izboljšanje kvalitete življenja
Saša Advenčar, mag. soc.

tel.: 031 239 510
e-mail: info@center-vztrajnost.com